Heeft u voor covid verdachte klachten kom dan niet naar de praktijk, ga in quarantaine en klik hier. Indien testen nodig is ontvangt u via SMS een code waarmee u zelf een afspraak kan maken in één van de testcentra. Bij vragen of problemen mag u steeds bellen met de praktijk, wij proberen u telefonisch verder te helpen. Kreeg u reeds advies maar wordt u zieker of kortademiger, bel dan opnieuw naar onze praktijk of de wachtdoende arts. Heeft u ernstige luchtwegklachten waarbij een opname in het ziekenhuis waarschijnlijk is neem dan zo snel mogelijk contact op met uw huisarts, de wachtarts of 112.