Om goede medische hulpverlening te kunnen blijven waarborgen proberen wij ons patiëntenbestand te beperken. Voorlopig nemen wij enkel nieuwe patiënten aan uit Achel of eerstegraadsverwanten van onze huidige patiënten. Patiënten met dringende problemen willen we altijd verder helpen. Ook willen wij u graag telefonisch bijstaan in uw zoektocht naar een nieuwe huisarts.

Bent u een inwoner van Achel of een eerstegraadsverwant van één van onze patiënten en wenst u zich als nieuwe patiënt aan te melden. Mogen wij u dan vriendelijk vragen om voor uw eerste bezoek deze ingevulde vragenlijst, uw medicatiefiche en uw medisch dossier van uw vorige huisarts aan ons secretariaat te bezorgen.