INFO

Goede afspraken maken goede vrienden

5Geef adres- of telefoonswijzigingen aub zo snel mogelijk door aan het secretariaat.

 

Wilt u zich als nieuwe patiënt inschrijven in onze praktijk, gelieve u eerst telefonisch aan te melden. Om goede zorgen voor onze huidige patiënten te kunnen blijven waarborgen proberen wij enkel nauwe verwanten van onze bestaande patiënten aan te nemen of nieuwe patiënten woonachtig in de deelgemeente Achel.

 

Laat bij oproepen de telefoon steeds lang genoeg rinkelen of bel even later terug.  De lijnen kunnen overbezet zijn (zelfs al krijgt u geen bezettoon) of bepaalde onderzoeken kunnen verhinderen dat we de telefoon dadelijk kunnen opnemen.

 

Voorschriften telefonisch of via een familielid aanvragen is enkel bedoeld als noodoplossing en niet ter vervanging van een raadpleging. De inname van medicatie vergt immers een regelmatige medische controle. Vraag daarom tijdens uw raadpleging aan uw arts voldoende medicatievoorschriften tot aan uw volgende afgesproken controle.

 

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Een persoonlijk contact met uw arts is daarom nodig voor het invullen van (sport)attesten, voorschriften voor fysiotherapie, aanvragen voor radiologie, … 

 

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem/haar daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk en verantwoord is. Je arts kan slechts een afwezigheidsattest opmaken als hij/zij de patiënt heeft onderzocht. 

 

De telefoon als communicatiemiddel is onmisbaar in een huisartsenpraktijk, maar kan ook zeer storend zijn. Elk telefonisch contact met de dokter verstoort de afspraak van dat moment en het betekent vertraging voor alle volgende afspraken. Dat heeft u als patiënt misschien zelf al ondervonden. Daarom vragen wij u vriendelijk:

  • maak afspraken zoveel mogelijk online
  • bel voor afspraken, vragen, mededelingen zoveel mogelijk tijdens de secretariaatsuren van 8.00-12.30u en van 15.30-19.00u
  • beperk de telefonische contacten met de dokter zelf tot het strikt noodzakelijke en hou het bij korte vragen
  • voor een uitvoerige bespreking van een probleem of uw resultaten maakt u best een afspraak
  • graag respect voor onze spijsvertering, de dokters worden het liefst niet gestoord tussen 12.30 en 13.30u

 

Resultaten worden bij voorkeur tijdens een consultatie besproken. Dat geeft ons meer tijd en mogelijkheid om alles rustig met u door te nemen en zo nodig ons beleid daarop aan te passen. Daarom kan u ook terecht voor een bloedafname bij onze verpleegkundige.